12, oktober 2021

Søfartsstyrelsen søsætter nye systemer i løbet af efteråret

Søfartsstyrelsen introducerer nye og udfaser gamle systemer i løbet af efteråret. Fra d. 18. oktober kommer det til at påvirke, hvordan dokumenter (beviser, certifikater, m.m.) tilgås og verificeres.

Senere introduceres også nye selvbetjeningsløsninger for søfarende, bemanding, skibsreder og uddannelse, som vil bidrage til en væsentlig forbedring af vores services. Information om ændringerne og overgangsperioderne vil løbende fremgå af de relevante systemer og af kommende nyheder.

Fra d. 18. oktober 2021 vil det nye system til verificering af beviser skulle bruges for alle beviser – både for nye og tidligere udstedte. Det gamle system til verificering af beviser vil kun kunne bruges for tidligere udstedte beviser, indtil dette gamle system lukkes ned senere på efteråret.

Følg de anvisninger, som vi løbende melder ud i nyheder og i de nuværende systemer.

Danmarks Fritidssejler Union
Parkvej 27
DK-4990 Sakskøbing

CVR-nr.: 33303807

Telefon: 7022 9195
E-mail: dfu@dk-dfu.dk
Kompetence Center