Log Ind

Honorar for Censor og Tilsynsførende

Censorer og Tilsynsførende fungerer som selvstændige underleverandører til Fritidssejlernes Kompetence Center, og er derfor er selv ansvarlig for at fakturerer Fritidssejlernes Kompetence Center efter gældende takster. Kørselsgodtgørelse er gennemsnitlig indregnet i Honoraret.

Som Censor kan du bruge vores E-Faktura, som du kan bruge til at gøre dine krav gældende overfor Fritidssejlernes Kompetence Center.

Du er dog frit stillet til selv at udarbejde din faktura, så længe den indeholder nødvendige informationer.

Kørselsgodtgørelse:


For aftalt kørsel afregnes efter statens takst med DKK 1,94 /pr. km. Kravet dokumenteres med Krak adresserne for kørslen.

Timegodtgørelse:


For aftalte ydelser, der ikke henfører til en aftalt prøveaflæggelse, afregnes efter statens takst for instruktører med DKK 180,- /Time

Honorar for Censorer og Tilsynsfører der gennemfører prøver efter kompetence aftale:


Individuel Prøve:

DKK 535,-

Hold:

DKK 300,- per deltagere

Y3/1 Prøve

DKK 535,- per deltagere

Y3/1 Forberedelse:

DKK 400,- per prøve

Regneeksempler:

For en prøve med 2 gennemførte prøvedeltagere kan Censor opkræve (2*300) = DKK 600,-

Dueligheds Teori og Praktisk samlet prøve (DS)

For en prøve (DS) med 4 prøvedeltagere / gennemførte prøver kan Censor opkræve 8*300 = DKK 2400,-

Honorar for Censorer og Tilsynsfører der gennemfører prøver efter volume aftale:


Hold optil og med 3 Prøvedeltagere:

DKK 200,- per deltager

Ved 1-3 deltagere er der et prøvetillæg
på DKK 200,-

Hold fra 4 Prøvedeltagere:

DKK 200,- per deltager

Regneeksempler:

For en prøve med 2 gennemførte prøvedeltagere kan Censor opkræve (2*200) +200 = DKK 600,-

Dueligheds Teori og Praktisk samlet prøve (DS)

For en prøve (DS) med 4 prøvedeltagere / gennemførte prøver kan Censor opkræve 8*200 = DKK 1600,-

Fritidssejlernes Kompetence Center
CVR-nr.: 38583263
Nyttige Links
Kompetence Center