Log Ind

Kompetence Centerets Deltagergebyr

Hvis prøveafholdelsen berettiger et lovpligtigt bevis (f.eks. Speedbåd, SRC), er dette inkluderet i gebyret og vil blive udleveret eller sendt til deltagerens adresse uden omkostninger.

Censor fastsætter, af hensynet til en effektiv prøve afvikling, deltagerantallet til prøverne.

Gælder fra 15-08-23

Kompetence Gebyr:

Holdbasered prøveafholdelser – minimum 2 eller flere deltagere:


Prøveafholdelse for Speedbådsprøve:

Deltagelsesgebyr: DKK 480

Prøveafholdelse for Vandscooter prøve:

Deltagelsesgebyr: DKK 500

Prøveafholdelse for Duelighedsprøve for Sejlads for Fritidssejler:

Teoretiskprøve Deltagelsesgebyrr: DKK 400

Praktiskprøve Deltagelsesgebyr: DKK 480

Prøveafholdelse for SRC Prøve:

Deltagelsesgebyr: DKK 505

Prøveafholdelse for Prøveafholdelse for Duelighedsprøve i Motorpasning for Fritidssejler:

Deltagelsesgebyr: DKK 655

Prøveafholdelse for Prøveafholdelse for Yachtskipper af 3. grad eller af 1. grad:

Deltagelsesgebyr: DKK 875

Individuelle prøveafholdelser:


Individuelle prøveafholdelse for Speedbådsprøve / Vandscooter / (Teoretisk eller Praktisk Duelighedsprøve) samt SRC-prøve:

Prøveafholdelsesgebyr: DKK 655

Individuelle Prøveafholdelse for Duelighedsprøve i Motorpasning for Fritidssejler:

Prøveafholdelsesgebyr: DKK 1.115

Individuelle Prøveafholdelse for Yachtskipper af 3. grad eller af 1. grad:

Prøveafholdelsesgebyr: DKK 1.125

Volumen Gebyr:

Holdbasered prøveafholdelser – minimum 4 eller flere deltagere:


Prøveafholdelse for Speedbådsprøve / Vandscooter / (Teoretisk eller Praktisk Duelighedsprøve):

Deltagelsesgebyr: DKK 350

Prøveafholdelser for mindre hold optil og med 3 prøvedeltagere:


Prøveafholdelse for Speedbådsprøve / Vandscooter / (Teoretisk eller Praktisk Duelighedsprøve) ved Udbyderbetaling:

Prøveafholdelsesgebyr: DKK 350 per prøvedeltager plus prøvetillæg på DKK 200

Prøveafholdelse for Speedbådsprøve / Vandscooter / (Teoretisk eller Praktisk Duelighedsprøve) ved Deltagerbetaling:

Prøveafholdelsesgebyr ved 1 deltagere: DKK 350 + prøvetillæg på DKK 200

Prøveafholdelsesgebyr ved 2 deltagere: DKK 350 per prøvedeltager + prøvetillæg på DKK 200

Prøveafholdelsesgebyr ved 3 deltagere: DKK 350 per prøvedeltager + prøvetillæg på DKK 200

Genudstedelse, Rekvirering, Merit-behandling, samt konvertering af udenlandske Beviser:


Genudstedelsesgebyr og rekvirering af lovpligtige beviser: DKK 350

Meritbehandling af teoretisk / praktisk duelighed: DKK 600

Meritbehandling af Yachtskipper 3 & 1 beviser: DKK 1000

Realkompetence vurdering til Y1 sønæringsbevis: DKK 2000

Konvertering af udenlandske beviser: DKK 1000

Hvis prøveafholdelsen berettiger et lovpligtigt bevis (f.eks. Speedbåd, SRC), er dette inkluderet i gebyret og vil blive udleveret eller sendt til deltagerens adresse uden omkostninger.

Rekvirering af Speedbådsbevis ved Duelighed samt Genudstedelse af beviser sker til Henrik Ottosen på hot@friko.dk

Fritidssejlernes Kompetence Center
Parkvej 27, DK-4990 Sakskøbing

CVR-nr.: 38583263

Telefon: 2488 7003
E-mail: bh@friko.dk
Nyttige Links
Kompetence Center