Log Ind

Fritidssejlernes Kompetence Center

Dette er indgangen til Kompetence Centrets digital platform for deltagere tilmelding, oprettelse af prøveafholdelser og prøveindberetninger.

Etableringen af Kompetence Centeret skete i takt med, fusionen mellem Danmarks Fritidssejler Union og Danske Tursejler.

Herunder Danmarks Fritidssejler Union, som etableret Kompetence Centeret som i dag, arbejdere for at lette administrationen og udstedelse af beviser til Fritidssejler, en af hjørnestenene hos Kompetence Centeret er at sikre et højt fagligt niveau til vores prøveafholdelser for fritidssejlere.

Danmarks Fritidssejler Union fusionerer med Danske Tursejler d. 1. juni. 2023, dette medføre at Kompetence Centeret bliver en selvstændig forening ved navn Fritidssejlernes Kompetence Center.

Den 17. juni 2023, blev der afholdt stiftende generalforsamling.

Fritidssejlernes Kompetence Center
Parkvej 27, DK-4990 Sakskøbing

CVR-nr.: 38583263

Telefon: 2488 7000
E-mail: friko@sekr.dk
Nyttige Links
Kompetence Center