Log Ind

Kompetence Center
Danmarks Fritidssejler Union

Dette er indgangen til Kompetence Centrets digital platform for deltagere tilmelding, oprettelse af prøveafholdelser og prøveindberetninger.

Etableringen af Kompetence Centeret under Danmarks Fritidssejler Union skete i takt med, at Søfartsstyrelsen i 2018 udlagde opgaven med administration og udstedelse af Fritidssejler Beviser til godkendte privat aktører.

Herunder Danmarks Fritidssejler Union, som etableret Kompetence Centeret som i dag, arbejdere for at lette administrationen og udstedelse af beviser til Fritidssejler, en af hjørnestenene hos Kompetence Centeret er at sikre et højt fagligt niveau til vores prøveafholdelser for fritidssejlere.

Danmarks Fritidssejler Union fusioner med Danske Tursejler d. 1. juni. 2023, dette medføre at Kompetence Centeret bliver en selvstændig forening ved navn Fritidssejlernes Kompetence Center (FRIKO).

Der afholdes stiftende generalforsamling den 17. juni 2023.

Yderligere information om indhold og tid og sted udsendes til de inviterede.

Danmarks Fritidssejler Union
Parkvej 27
DK-4990 Sakskøbing

CVR-nr.: 33303807

Telefon: 7022 9195
E-mail: dfu@dk-dfu.dk
Nyttige Links
Kompetence Center